» » » ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

15 січень 2018, Понеділок
163
0

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ  Розпорядження № 44

Тячівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)


_18.07.2017____ № _20__


ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік


1.0100000Тячівська районна рада______________________
     (КПКВК МБ)  (найменування головного розпорядника)

2.0110000Тячівська районна рада ______________________
     (КПКВК МБ)    (найменування відповідального виконавця)

3.  0110170                   0111  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
     (КПКВК МБ)     (КФКВК)1діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення), міської селищної, сільської  та їх виконавчих комітетів(найменуваннябюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3275,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2875,7 тис. гривень та спеціального фонду – 400,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»,Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік». Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення районної ради від   «23»грудня 2016 рік № 252

6. Мета бюджетної програми  _Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


№ з/пКПКВК КФКВКНазва підпрограми
----
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/пКПКВККФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
1234567

1


0110170


0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),    міської селищної, сільської    та їх виконавчих комітетів. 01101700111Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень2875,7400,03275,7

Усього2875,7400,03275,79. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
12345
Регіональна цільова програма 1----
Підпрограма 1Підпрограма 2Усього----
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п
КПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456

0110170Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),    міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень


1
Показник затрат
Кількість штатних одиницьОд.Штатний розпис22
2
 Показник продукту
Кількість отриманих листів,
зверненнь, заяв, скарг
штЖурнал-звернень, скарг1105


Кількість прийнятих нормативно-правових актівштЖурнали реєстрації рішень, розпоряджень326
3
 Показник ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівникаштЖурнал-звернень, скарг50,2


Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаштЖурнали реєстрації рішень, розпоряджень14,8


Витрати на утримання однієї штатної одиниці

133,0
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213

Підпрограма 1-----------

Інвестиційний проект 1-----------

Надходження із бюджету-----------

Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

хІнвестиційний проект 2Усього-----------


_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                    __________  ______В.Й.Каганець______
                        (підпис)                          (ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:В.о.Начальника фінансового  управління                     __________             _Н.І.Олексій________
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)

Інформація
Відвідувачі, які знаходяться у групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.