» » Положення про Президію Тячівської районної ради VII скликання

Положення про Президію Тячівської районної ради VII скликання

15 січень 2018, Понеділок
77
0

ПРОЕКТ

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Президію Тячівської районної ради VII скликання

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, який попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з питань, які будуть виноситись на розгляд ради.


Стаття 2.Президія підпорядкована раді, її рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу Президії і підписуються головуючим на засіданні.


Стаття 3.Порядок діяльності Президії районної ради визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами і цим положенням.


Стаття 4.Президія ради утворюється рішенням сесії районної ради. У її склад входять голова ради,його заступник, голови постійних комісій районної ради, голови депутатських груп та фракцій.

У разі зміни кількості депутатських груп, фракцій чи зміни їхнього керівництва, склад Президії змінюється відповідно до цих змін.


Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ


Стаття 5.Засідання Президії ради скликаються головою районної ради, його заступником в міру потреби і є правомочними, якщо на них присутньо більше половини її складу. Окремі засідання можуть бути виїзними.


Стаття 6.На засіданні Президії районної ради голови постійних комісій і депутатських груп мають право вирішального голосу. У випадку їх відсутності на засіданнях Президії беруть участь заступник або секретар комісії.

В засіданні Президії можуть брати участь депутати районної ради, які не входять в її склад, народні депутати України, депутати обласної ради, керівники районної держадміністрації, її відділів і управлінь, голови сільських, селищних, міської рад, представники громадських організацій, політичних партій. Вони наділені правом дорадчого голосу.

Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ


Стаття 7. Президія:

1.Розглядає і вносить пропозиції про дату скликання сесії районної ради та питання її порядку денного.

2.Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд Президії, контролює хідвиконання прийнятих Президією рішень,запитів депутатів.

3.Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з колективами підприємств, організацій, установ, органами територіального самоврядування.

4.Спільно з районною державною адміністрацієювживає заходи по реалізації пропозицій депутатів районної ради.

5.Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради.

6.Спільно з комісією з питань регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою, законності та правопорядку аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісійі депутатів районної ради.


Стаття 8.Президія районної ради має право створювати робочі групи із числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень.

Після подання матеріалів такі комісії припиняють свої повноваження.


Стаття 9.Президія районної ради не володіє правами постійних комісій, передбаченихЗаконом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


Стаття 10. Діловодство Президії здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.Заступник голови районної ради В.В.Кушілка

Інформація
Відвідувачі, які знаходяться у групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.